Quay Đầu Xe Bị Phạt Như Thế Nào?

? Tên biển báo: ??̂́? ???? ?? ?
? Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
? ??̂̃? ???? đ?̂̀? ?? ??́? ???̂?? đ?́?? ??? đ?̣?? ??̣ ???̣? ???? Đ??̂̀? ? ????̣ đ?̣?? ???/????/?Đ-??:
♦️ Quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe PHẠT ??̛̀ ???.??? – ???.??? đ?̂̀?? (Đ??̂̉? ? ????̉? ? Đ??̂̀? ?).
♦️ Quay đầu xe trong hầm đường bộ PHẠT ??̛̀ ???.??? – ?.???.??? đ?̂̀?? (Đ??̂̉? ? ????̉? ? Đ??̂̀? ?).
♦️ Quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông PHẠT ??̛̀ ?? – ?? ????̣̂? đ?̂̀?? (Đ??̂̉? ? ????̉? ? Đ??̂̀? ?) ??̀ ??̛?̛́? ???̂́? ???́? ??́? ?? ??̛̀ ?? – ?? ???́?? (Đ??̂̉? ? ????̉? ?? Đ??̂̀? ?).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

So sánh sản phẩm
028 3834 1497